js minify

http://refresh-sf.com/

splaza clubcard

/opt/lampp/htdocs/sportplaza/plugins/jshopping/vasarloicsoportkedvezmenyek/vasarloicsoportkedvezmenyek.php

/opt/lampp/htdocs/sportplaza/components/com_jshopping/tables/vasarloicsoportkedvezmenyek.php

/opt/lampp/htdocs/sportplaza/components/com_jshopping/tables/product.php function getPrice

facebook share og:title og:description og:image

pink-code.com ellenrőzés facebook lint

https://developers.facebook.com/tools/debug/

$article =& JTable::getInstance("content");
$article->load(JRequest::getVar('id'));
if(!$ogTitle)$ogTitle=strip_tags($article->get("title"));
if(!$ogDescription)$ogDescription= strip_tags($article->get("metadesc"));
$imgresult='';
if(!$ogImage)
{
  $fulltext=$article->get("introtext");
  if(!$fulltext)$fulltext=$article->get("fulltext");
  //preg_match_all('/<img[^>]+>/i',$fulltext, $imgresult); 
  $doc=new DOMDocument();
  $doc->loadHTML($fulltext);
  
  $xml=simplexml_import_dom($doc); 
  if(is_object($xml)){
  $images=$xml->xpath('//img');
  foreach ($images as $img) {
    $ogImage=JURI::root().$img['src'];
  }}
}

<meta property="og:url" content="<?php $juri = JUri::getInstance(); print $juri -> toString() ?>" />
  	<meta property="og:title" content="<?php print $ogTitle ? htmlentities($ogTitle, ENT_COMPAT, "utf-8") : htmlentities($this -> getTitle(), ENT_COMPAT, "utf-8") ?>" />
  	<meta property="og:description" content="<?php print $ogDescription ? htmlentities($ogDescription, ENT_COMPAT, "utf-8") : htmlentities($this -> getDescription(), ENT_COMPAT, "utf-8") ?>" />
  	<?php if (!is_array($ogImage)): ?>
 	<meta property="og:image" content="<?php print $ogImage ? $ogImage : (JUri::root() . "images/web/pinkcode-fblogo.png") ?>" />
 	
      <?php else: ?>
 	<?php
 	foreach ($ogImage as $ogi)
 	{
	?>
	<meta property="og:image" content="<?php print $ogi ?>" />
	<?php
 	}
 	?>
 	<?php endif ?>
    <meta property="og:image:type" content="image/jpeg" />

GitHub – imot007

imot007